Състояния и заболявания

Хроничен хепатит (обща характеристика)

Хроничен хепатит (ХХ). Това е хепатит, който за шест месеца не е отзвучал.

Етиология

  • Вирусен хроничен хепатит (XX) - (HBV, HCV, HDV): в 60% от случаите
  • Автоимунен хроничен хепатит (XX)
  • Заболявания, които могат да протекат с картината на хроничен хепатит (ХХ)

Патогенеза

  • Хроничен персистиращ хепатит (ХПХ). Хистологично: Налице е лимфоцитно-хистиоцитна инфилтрация на порталните полета при запазване на делчестата структура. Липсват некрози тип "проядени от молец". Диагнозата на ХПХ се поставя едва при персистиране на клиничната картина и хистологичните данни за период от 12 месеца (двукратна биопсия). Хистологичната картина често не може да бъде разграничена от:
    • Остър вирусен хепатит
    • Неспецифичен реактивен хепатит при първични извънчернодробни заболявания
  • Хроничен активен хепатит (ХАХ). Хистологично: Типични са лимфоцитно-плазмоцитните инфилтрати в порталните полета, пресичащи граничните ламеларни структури и инвазиращи граничещите делчести ареали, некрозите тип "проядени от молци" (piece-meal), образуването на възпалителни интралобуларни септи с разрушаване на делчестия строеж, прогресиращото образуване на сьединителна тъкан.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!