Състояния и заболявания

Чернодробна енцефалопатия и чернодробна кома

Синоними: порто-системна енцефалопатия, порто-кавална енцефалопатия (ПСЕ)

Трансплантация на черен дроб

Трансплантация на черен дроб се налага в крайната фаза на чернодробната недостатъчност. Осъществява се прехвърляне на черен дроб от донори, при които е настъпила мозъчна смърт. Наложително е последващото имуносупресивно лечение с циклоспорин А, азатиоприн, кортикостероиди. Болничната смъртност възлиза на около 15%.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!