Състояния и заболявания

Хроничен лимфоцитен тиреоидит (на Хашимото)

На английски език: Hashimoto's thyroiditis, chronic lymphocytic thyroiditis

Честота

Това е най-често срещаната форма на тиреоидит, засягаща предимно жените в 4-5 -то десетилетие

Етиология

Автоимунен тиреоидит, налице е фамилност: 50% от родствениците на пациентите са носители и на антитела; често се съчетава с HLA-маркери (HLA-DR3, -DR5, -В8).

Клинична картина на хроничния лимфоцитен тиреоидит (на Хашимото)

Началото обикновено остава незабелязано. При болшинството от пациентите диагнозата се поставя едва в късния стадий въз основа на развилия се хипотиреоидизъм.

Особена форма: струма на Ридел с твърда консистенция.

Ехографско изследване

Обикновено хипо- до анехогенен образ на жлезата

Сцинтиграфия

Намалено е отлагането на радиоактивно вещество в щитовидната жлеза (понижаване на TcTU)

Диагноза на хроничен лимфоцитен тиреоидит (на Хашимото)

1. Доказване на повишен титър на:

  • Тиреоглобулинови антитела (ТАТ): в 70% от случаите
  • Микрозомални AT (MAT) или анти-ТПО-Ат: в 95% от случаите

2. Тънкоиглена биолсия с хистологично изследване: лимфоцитен тиреоидит

Лечение

Заместително лечение при хипотиреоидизъм (L-T4)

Имуносупресивното лечение и кортикостероидите са без ефект.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!