Състояния и заболявания

Хиатусни хернии

На английски език: Hiatus hernia, hiatal hernia

Класификация

  • Нормална находка
  • Инсуфициенция на езофагеалния преход през диафрагмата поради неправилно разположение на фундуса
  • Аксиална, плъзгаща се херния
  • Параезофагеална херния
  • Смесени форми

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!