Състояния и заболявания

Хиатусни хернии

На английски език: Hiatus hernia, hiatal hernia

Параезофагеални хиатусни хернии

Положението на кардията и функцията на долния сфинктер са нормални. Част от стомаха се приплъзва покрай хранопровода в гръдната клетка заедно с перитонеалния херниален сак. Екстремни варианти: т.нар. гръден стомах (upside-down-stomach).

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!