Състояния и заболявания

Хиатусни хернии

На английски език: Hiatus hernia, hiatal hernia

Диагноза

Основава се на рентгеновото изследване с контрастна каша при ниско положение на главата и включване на коремната преса; ендоскопско изследване

Лечение

Аксиална херния: налага се единствено при наличие на оплаквания във връзка с рефлуксна болест

Параезофагеална херния: показана е за оперативно лечение и в асимптомния стадий поради опасност от усложнения - метод на избор; трансабдоминална гастропексия (репониране и фиксиране на стомаха за предната коремна стена).

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!