Състояния и заболявания

Хиатусни хернии

На английски език: Hiatus hernia, hiatal hernia

Клинична картина при хиатусна херния

Плъзгаща се херния: 90% от засегнатите не съобщават за оплаквания (налице е безсимптомно протичане, което не се приема за заболяване), 10% страдат от рефлуксна болест

Параезофагеална херния:

  • Асимптомен стадий
  • Неусложнен стадий: уригване, чувство на тежест в сьрдечната област, особено след прием на храна
  • Стадий на усложненията: нарушен пасаж, заклещване, ерозии или язви, хронични хеморагични анемии

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!