Състояния и заболявания

Тумори на гастроентеро-панкреасната система

Синоними: ГЕП тумори, Ендокринни тумори на храносмилателната система, Апудоми

Практическо значение имат единствено карциноидите, инсулиномът и гастриномът. Останалите ГЕП-тумори представляват рядкост (випом, глюкагоном, пирофосфатом и соматостатином).

Възникването на тези тумори се обяснява с помощта на APUD-хипотезата.

APUD-системата включва: клетки с невроектодермален произход, които могат да образуват пептидни хормони (APUD или amine precursor uptake and decarboxylation cells) и съдържат невронспецифична енолаза (NSE). Към тази система принадлежат и G-клетките на стомаха, ентерохромафинните клетки на червата (които образуват чревни хормони), клетките на панкреасните острови, но и С-клетките на щитовидната жлеза, и клетките от предния дял на хипофизата.

APUD-хипотезата обяснява хормоналната продукция при тези тумори. Различават се хормонално активни и хормонално неактивни ГЕП-тумори на панкреаса. Малигнените образувания често не притежават хормонална активност и могат да бъдат доказани единствено имунохистохимично (оцветяване за хромогранин А или за невронспецифична енолаза).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари