Състояния и заболявания

Глюкагоном

На английски език: Glucagonoma

Това е изключително рядко срещащ се, обикновено злокачествен тумор на островните А-клетки с повишаване на глюкагоновата секреция

Клинична картина

  • Некротизиращ, мигриращ екзантем, Diabetes mellitus

Диагноза

  • Тя се основава на клиничното протичане. В серума след стимулация с аргинин или толбутамид концентрацията на глюкагона се повишава

Лечение

  • Оперативно отстраняване на тумора, симптоматично лечение с Октреотид (Octreotide)

снимки: eMedicine

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!