Състояния и заболявания

Портална хипертензия

Портална хипертензия е налице при покачване на налягането в порталната вена над 12 mm / Hg 

Класификация на причините:

Прехепатален блок

 • Периферен блок = тромбоза на лиеналната вена
 • Централен блок = тромбоза на порталната вена

Етиология на прехепаталния блок:

 • Лекостепенна тромбоза при наличие на свръхсъсирваемост (например при Polycythemia vera, прием на съдържащи естрогени контрацептивни средства и др.)
 • Септична тромбоза при инфектиране на пъпната връв у новородените
 • Притискане на порталната вена (тумори, панкреасни кисти, увеличени лимфни възли)
 • Нараняване, перитонит и др.
 • Клинично: Хиперспленен синдром при нормална чернодробна функция

Интрахепатален блок (> 75% от случаите)

 • Пресинусоидален (налягането при затваряне на чернодробните вени обикновено е нормално). Етиология: билхарциоза (шистозомиаза - честа причина в тропиците), миелопролиферативни заболявания, чернодробни метастази и др.
 • Синусоидално. Етиология: чернодробна цироза (75% от случаите с портална хипертензия)
 • Постсинусоидално (налягането при затваряне на чернодробните вени е повишено) = венооклузивни заболявания. Етиология: например чернодробни увреждания, предизвикани от имуносупресори

Постхепатален блок

Етиология на постхепаталния блок:

 • Синдром на Budd-Chiari = запушване на чернодробните вени вследствие тромбоза, притискане от туморна маса или вродени мембранозни запушвания (Азия)
 • Констриктивен перикардит

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!