Консенсуси

Диагностично и терапевтично поведение и проследяване на неврологични заболявания в условията на пандемия с COVID-19

Алгоритъм, съгласуван и допълнен от акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н., председател на Българското дружество по неврология

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!