Консенсуси

Остри кръвоизливи от горния гастроинтестинален тракт

Българско дружество по гастроентерология Българско научно дружество по хирургия Българска асоциация на хирурзи и гастроентеролози

Първичен чернодробен карцином

(усложнение на чернодробната цироза) Диагностичен и терапевтичен алгоритъм (консенсус)

Рак на хранопровода, гастроезофагеалната връзка u стомаха

Диагностичен и терапевтичен алгоритъм (консенсус)

Консенсус за поведение при депресивни разстройства

Приет на конференцията на сдружение „Частна психиатрия“ на 28.04.2001 г. в гр. Кърджали