Консенсуси

Инструкции и препоръки за работа на клиничните лаборатории в епидемичната COVID-19-обстановка

Българско дружество по клинична лаборатория, Катедра по клинична лаборатория, Медицински факултет, Медицински университет – София

Гастроинтестинални ендоскопски изследвания в условията на пандемия от COVID-19

Експертно становище на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия и Европейското дружество на сестринския и помощния персонал в гастроентерологията и ендоскопските процедури

Диагностично и терапевтично поведение и проследяване на неврологични заболявания в условията на пандемия с COVID-19

Алгоритъм, съгласуван и допълнен от акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н., председател на Българското дружество по неврология

Трябва ли COVID-19 да притеснява нефролозите и до каква степен?

Затрудненото положение, свързано с ангиотензин-рецепторната блокада

Информационно ръководство на International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) за COVID-19

Това ръководство има за цел да систематизира относително достъпна информация относно лабораторния скрининг, протоколите за изследване, диагнозата и други общи насоки по отношение на COVID-19 за лабораторни специалисти

Препоръки при пациенти с онкологични заболявания в условията на COVID-19-пандемия

Препоръки, базирани на насоките, публикувани от Американското дружество по онкология (ASCO) и Европейското дружество по онкология (ESMO), в cъответствие с указанията на НЗОК и Министерството на здравеопазването на Република България

Национален консенсус за диагностика, лечение и профилактика на наследствените невромускулни заболявания

По инициатива на Българското дружество по невромускулни заболявания, Българското дружество по неврология и Българското дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието
Реклама