Консенсуси

Инструкции и препоръки за работа на клиничните лаборатории в епидемичната COVID-19-обстановка

Българско дружество по клинична лаборатория, Катедра по клинична лаборатория, Медицински факултет, Медицински университет – София

Автор(и): акад. проф. д-р Добрин Свинаров, д.м.н., ръководител на Катедрата по клинична лаборатория, МУ – София, председател на БДКЛ, доц. д-р Милена Велизарова, д.м., координатор на ЕС по клинична лаборатория към МЗ, секретар на БДКЛ
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!