Консенсуси

Алгоритъм за поведение в структурите по образна диагностика в условията на пандемия с COVID-19

Българско дружество по кардиоторакална рентгенология, Българска асоциация по радиология, Експертен съвет по образна диагностика към Министерството на здравеопазването

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!