Законодателство

Приложение № 13. Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар специалист

Национален рамков договор № РД-НС-01-2 от 01 септември 2023 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г. Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. – ДВ, брой 77 от 08 септември 2023 г.

За да улесните практическата си работа с документа, мащабирайте го колкото е необходимо, използвайки бутоните + и .

Източник(ци):
Реклама