Законодателство

Приложение № 3. Документи, свързани с оказване на дентална помощ на лица, осигурени в други държави

Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г. Издаден от министъра на здравеопазването. В сила от 1 април 2018 г.

Източник(ци):

Не пропускайте

Коментари