Законодателство

Клинична пътека № 120. Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. Издаден от министъра на здравеопазването. В сила от 1 април 2018 г.

Приложение № 17-Б. Клинични пътеки

Клинична пътека № 120.1. Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция

Клинична пътека № 120.2. Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция, с продължителна механична вентилация

Източник(ци):
Реклама