Законодателство

Клинична пътека (КП) № 109. Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел)

Реклама