Законодателство

Приложение № 9-А. Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за оказване на ПИМП

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. Издаден от министъра на здравеопазването. В сила от 1 април 2018 г.

Източник(ци):

Коментари