Законодателство

Медико-технически стандарт „Зъботехника“

Наредба № 30 от 19 декември 2003 г. за утвърждаване на медико-технически стандарт „Зъботехника“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 4 от 16 януари 2004 г.

Реклама