Законодателство

Приложение № 5. Списък на заболявания, за които се издава рецептурна книжка на хроничноболния

Национален рамков договор № РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. – ДВ, брой 7 от 24 януари 2020 г. В сила от 1 януари 2020 г.

За да улесните практическата си работа с документа, завъртете го по посоката на часовниковата стрелка. За целта цъкнете бутона >> в лентата с инструменти на вюъра по-долу и от падащото меню изберете опцията „Завъртане по часовниковата стрелка“. После мащабирайте документа колкото е необходимо, използвайки бутоните + и .

Източник(ци):

Коментари