Законодателство

Клинична пътека (КП) № 083. Лечение на лица с метаболитни нарушения

Клинична пътека (КП) № 83.1. Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години

Клинична пътека (КП) № 83.2. Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години

Коментари