Законодателство

Клинична пътека (КП) № 082. Диагностика на лица с метаболитни нарушения

Клинична пътека (КП) № 82.1. Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години

Клинична пътека (КП) № 82.2. Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години

Коментари