Законодателство

Клинична пътека (КП) № 081. Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна

Клинична пътека (КП) № 81.1. Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години

Клинична пътека (КП) № 81.2. Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години

Реклама