Законодателство

Приложение № 6. Кодове на заболявания по списък, определен по реда на чл. 45, ал. 4 ЗЗО, и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия

Национален рамков договор № РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. – ДВ, брой 7 от 24 януари 2020 г. В сила от 1 януари 2020 г.

Източник(ци):

Коментари