Законодателство

Приложение № 6. Кодове на заболяванията по списък, определен с Решение № РД-НС-04-12/10.02.2016 г. на НС на НЗОК, обн., ДВ, бр. 15/23.02.2016 г., изм. и доп., бр. 14/13.02.2018 г., в сила от 01.01.2018 г., и кодове на специалности на лекари,...

... назначаващи терапия

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. Издаден от министъра на здравеопазването. В сила от 1 април 2018 г.

Източник(ци):

Не пропускайте

Коментари