Законодателство

Приложение № 7. Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и групи лекарства

Коментари