Законодателство

Клинична пътека (КП) № 100. Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица под 18 години

Реклама