Законодателство

Закон за търговския регистър

В сила от 1 януари 2008 г. Обн. ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 80 от 3 октомври 2006 г., изм. ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм. ДВ, бр. 53 от 30 юни 2007 г., изм. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 104 от 11 декември 2007 г., изм. ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г., изм. ДВ, бр. 94 от 31 октомври 2008 г., изм. ДВ, бр. 44 от 12 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 34 от 29 април 2011 г., изм. ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 25 от 27 март 2012 г., изм. ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г.

Коментари