Законодателство

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

В сила от 13 април 2007 г. Обн. ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм. ДВ, бр. 19 от 22 февруари 2008 г., изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2008 г., изм. ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм. ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г., изм. ДВ, бр. 23 от 27 март 2009 г., изм. ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 88 от 6 ноември 2009 г., изм. ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм. ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм. ДВ, бр. 61 от 9 август 2011 г., изм. ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г.