Законодателство

Медицински стандарт „Орална хирургия“

Наредба № 50 от 26 ноември 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Орална хирургия“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 95 от 3 декември 2010 г.

Реклама