Законодателство

Клинична пътека № 252. (Роботизирана) радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. Издаден от министъра на здравеопазването. В сила от 1 април 2018 г.

Приложение № 17-А. Клинични пътеки

Клинична пътека № 252.1. Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

Клинична пътека № 252.2. Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

Източник(ци):

Коментари