Законодателство

Клинична пътека № 252. (Роботизирана) радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

Национален рамков договор № РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. – ДВ, брой 7 от 24 януари 2020 г. В сила от 1 януари 2020 г.

Приложение № 17. Клинични пътеки

Клинична пътека № 252.1. Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

Клинична пътека № 252.2. Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

Източник(ци):
Реклама