Законодателство

Клинична пътека № 257. Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние

Не пропускайте

Коментари