Законодателство

Клинична пътека № 232. Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца

Национален рамков договор № РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. – ДВ, брой 7 от 24 януари 2020 г. В сила от 1 януари 2020 г.

Приложение № 17. Клинични пътеки

Източник(ци):
Реклама