Законодателство

Клинична пътека (КП) № 042. Диагностика и лечение на гнойновъзпалителни заболявания на бронхо-белодробната система

Клинична пътека (КП) № 42.1. Диагностика и лечение на гнойновъзпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

Клинична пътека (КП) № 42.2. Диагностика и лечение на гнойновъзпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години

Коментари