Законодателство

Клинична пътека (КП) № 041. Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система

Клинична пътека (КП) № 41.1. Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години

Клинична пътека (КП) № 41.2. Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

Коментари