Законодателство

Клинична пътека (КП) № 040. Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп

Клинична пътека (КП) № 40.1. Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

Клинична пътека (КП) № 40.2. Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

Коментари