Законодателство

Клинична пътека (КП) № 099. Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

Клинична пътека (КП) № 99.1. Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги при лица над 18 години

Клинична пътека (КП) № 99.2. Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги при лица под 18 години

Коментари