Законодателство

Клинична пътека (КП) № 098. Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

Клинична пътека (КП) № 98.1. Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години

Клинична пътека (КП) № 98.2. Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години

Коментари