Законодателство

Клинична пътека (КП) № 213. Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган (включително медиастинален тумор или гръдна стена)

Коментари