Законодателство

Клинична пътека № 244. Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии

Национален рамков договор № РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. – ДВ, брой 7 от 24 януари 2020 г. В сила от 1 януари 2020 г.

Приложение № 17. Клинични пътеки

Клинична пътека № 244.1. Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица над 18 години

Клинична пътека № 244.2. Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица под 18 години

Източник(ци):

Коментари