Състояния и заболявания

Артериална хипертония (АХ)

Синоними: хипертония, есенциална (първична) хипертония, хипертонична болест (ХБ), хипертонична болест на сърцето (ХБС), хипертонична сърдечна болест (ХСБ), високо (артериално) кръвно налягане
На английски език: hypertension (HTN, HT), high blood pressure

Промени в хемодинамиката при ХБ

При гранична и при лека по степен неусложнена есенциална хипертония има повишени МСО и скорост на кръвния ток при нормално или горногранично ПСС. При стабилна хипертония без усложнения при около 70% от случаите има хемодинамична констелация за вазоспастичен тип есенциална хипертония: нормални стойности на сърдечния дебит и плазмения обем при повишено ПСС. При около 30% от случаите със стабилна есенциална хипертония без усложнения има констелация за обемен тип хипертония: повишени МСО и плазмен обем при горногранично или леко повишено ПСС. При есенциална хипертония, усложнена със сърдечна недостатъчност (СН), сърдечният дебит и скоростта на кръвния ток се понижават, а ПСС се увеличава още повече. Още в ранните стадии на ХБ бъбречното съдово съпротивление се повишава. С напредване на заболяването настъпва намаление на бъбречния кръвоток и нарушение на бъбречната функция.

Автор(и): проф. д-р А. Еленкова, д.м.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Международна класификация на болестите - 10-та ревизия (МКБ-10)

Коментари