Състояния и заболявания

Артериална хипертония (АХ)

Синоними: хипертония, есенциална (първична) хипертония, хипертонична болест (ХБ), хипертонична болест на сърцето (ХБС), хипертонична сърдечна болест (ХСБ), високо (артериално) кръвно налягане
На английски език: hypertension (HTN, HT), high blood pressure

Лечение на АХ

Цел

Постигане на максимално намаление на общия риск за сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност при конкретния пациент. Осъществява се чрез отстраняване или намаление на влиянието на обратимите РФ и с понижение и трайно задържане на АН до нормални или оптимални стойности. По-ниcкитe стойности на АН профилактират мозъчния инсулт и СН и намаляват смъртността от миокарден инфаркт при хипертонично болните.

Общи принципи на лечението на хипертонията

  • Ранно и агресивно лечение на тежката по степен и на малигнената хипертония.
  • Необходимост от повторни изследвания на АН преди започване на медикаментозно лечение при лица с лека по степен АХ.
  • Немедикаментозната терапия е първостъпално лечение при лица с лека по степен хипертония без РФ за ИБС и без увреждане на таргетните органи.
  • Медикаментозна терапия се започва и при по-ниски стойности на АН, ако са налице други РФ.
  • Доказана е ползата от антихипертензивно лечение и на хипертоници в напреднала възраст.
Автор(и): проф. д-р А. Еленкова, д.м.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Международна класификация на болестите - 10-та ревизия (МКБ-10)

Коментари