Състояния и заболявания

Артериална хипертония (АХ)

Синоними: хипертония, есенциална (първична) хипертония, хипертонична болест (ХБ), хипертонична болест на сърцето (ХБС), хипертонична сърдечна болест (ХСБ), високо (артериално) кръвно налягане
На английски език: hypertension (HTN, HT), high blood pressure

Анамнеза на болен с АХ

В анамнезата на болен с АХ трябва да се съберат данни относно:

Характеристика на хипертонията: давност, обичайни и максимални стойности на АН, хипертонични кризи, симптоми, насочващи към симптоматична АХ.

Наследствена обремененост за АХ и за други ССЗ (инфаркт на миокарда, мозъчен инсулт, внезапна смърт) при родител, брат или сестра на възраст под 55 години за мъжете и под 65 години за жените, наследствена обремененост за ЗД.

Начин на живот и фактори на средата: условия на труд, психоемоционално натоварване, стрес, тютюнопушене, алкохолна консумация, употреба на наркотици, начин на хранене – злоупотреба с готварска сол и с животински мазнини, физическа активност.

Прекарани и налични заболявания, усложнения на хипертонията: стенокардия, миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, ПНМК, дислипидемия, подагра, ЗД, бъбречни заболявания, периферни съдови заболявания, ендокринни заболявания, респираторни заболявания, включително бронхиална астма.

Анамнестично при болни с АХ могат да се установят данни за хипертонични кризи с рязко покачване на АН над 200/120 mm Hg. По време на хипертонична криза болните се оплакват от силно главоболие, гадене, повръщане, зрителни нарушения. Могат да се наблюдават още стенокардни пристъпи, остър инфаркт на миокарда, остра левокамерна слабост, ПНМК.

Рискови фактори за АХ и за исхемична болест на сърцето (ИБС), данни за битови и производствени вредности; при жените се отбелязва прекарана гестоза на бременността. Отразява се провежданото лечение – вид, дневна доза и ефективност на медикаментите.

Автор(и): проф. д-р А. Еленкова, д.м.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Международна класификация на болестите - 10-та ревизия (МКБ-10)

Коментари