Публикации на тема „I13.0 - Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна) сърдечна недостатъчност“