Публикации на тема „I13.1 - Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност“