Състояния и заболявания

Артериална хипертония (АХ)

Синоними: хипертония, есенциална (първична) хипертония, хипертонична болест (ХБ), хипертонична болест на сърцето (ХБС), хипертонична сърдечна болест (ХСБ), високо (артериално) кръвно налягане
На английски език: hypertension (HTN, HT), high blood pressure

Немедикаментозно лечение на АХ

Неразделна част от терапията на всички болни с хипертония, то включва:

Намаление на телесното тегло – препоръчва се на всички хипертоници с ИТМ (BMI) > 27.

Намалението на телесното тегло с 1 kg води до понижение на АН с 1 mm Hg, като се отразява благоприятно и на метаболитния синдром. Постига се с намаление на калоража на храната и с увеличена физическа активност. Препоръчва се постигане на ИТМ (BMI) < 27 за мъжете и < 25 за жените.

Умереното ограничение на приема на готварска сол с храната (до 6 g дневно) води до намаление на АН. Този ефект е много добре изразен при солево чувствителни лица, при стари хора и при болни със ЗД и АХ.

Умереното ограничение на приема на готварска сол при АХ има следните благоприятни ефекти: прави възможно намаление на дозите на антихипертензивните медикаменти, понижава калиевата загуба при лечение с диуретик, профилактира остеопорозата, възможно е да съдейства за регресия на хипертрофията на ЛК.

Ограничената употреба на алкохол при хипертонично болни съдейства за понижение на АН, профилактира мозъчния инсулт и появата на резистентна на лечение хипертония.

Лица с АХ, които са свикнали с употреба на алкохол, не трябва да консумират дневно повече от 750 ml бира, 300 ml вино или 60 ml концентрат.

Поддържане на подходяща физическа активност. Регуларната аеробна физическа активност (разходка, туризъм, колоездене, плуване) съдейства за понижение на АН и за намаление на риска за ССЗ. АН може да се понижи с ежедневна разходка в течение на 30 – 40 минути.

Диетичен режим с увеличено количество плодове и зеленчуци, с ниско съдържание на общи и животински масти (до 30% от общия калораж), с увеличено количество на фибри, К, Са и Мg при леко повишено количество на протеин с общ калораж на приеманата дневно храна под 2000 ккал профилактира появата на АХ, а ако такава е налице, съдейства за понижение на АН.

Спиране на тютюнопушенето. Тютюнопушенето е много силен РФ за сърдечно-съдова заболеваемост и при болни с АХ е необходимо прекратяването му. Благоприятният ефект на спирането на тютюнопушенето се проявява още през първата година след отказа и е валиден за всички възрастови групи.

Психосензорна релаксация, автотренинг, йога. Различни релаксиращи техники могат в известна степен да съдействат за понижение на АН.

Автор(и): проф. д-р А. Еленкова, д.м.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Международна класификация на болестите - 10-та ревизия (МКБ-10)

Коментари