Законодателство

Медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“

Наредба № 6 от 10 февруари 2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 20 от 8 март 2005 г., изм. ДВ, бр. 64 от 17 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия

Наредба № 20 от 23 юни 2010 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 53 от 13 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 67 от 27 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Нефрология“

Наредба № 22 от 25 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 54 от 16 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“

Наредба № 16 от 4 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 46 от 18 юни 2010 г., изм. ДВ, бр. 64 от 17 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Кожни и венерически болести“

Наредба № 23 от 25 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кожни и венерически болести“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 55 от 20 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Клинична алергология“

Наредба № 46 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична алергология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 68 от 31 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Вирусология“

Наредба № 24 от 28 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Вирусология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 55 от 20 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“

Наредба № 10 от 4 март 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 24 от 26 март 2010 г., изм. ДВ, бр. 64 от 17 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Урология“

Наредба № 26 от 29 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 56 от 23 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Медицински стандарт „Клинична токсикология“

Наредба № 40 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична токсикология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 68 от 31 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.
Реклама