Законодателство

Закон за медицинските изделия

В сила от 12 юни 2007 г. Обн. ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г., изм. ДВ, бр. 110 от 30 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм. ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., доп. ДВ, бр. 84 от 2 ноември 2012 г.

Административнопроцесуален кодекс

В сила от 12 юли 2006 г. Обн. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм. ДВ, бр. 94 от 31 октомври 2008 г., изм. ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм. ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм. ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г.

Закон за административните нарушения и наказания

Отразена деноминацията от 5 юли 1999 г. Обн. ДВ, бр. 92 от 28 ноември 1969 г., изм. ДВ, бр. 54 от 11 юли 1978 г., изм. ДВ, бр. 28 от 9 април 1982 г., изм. ДВ, бр. 28 от 8 април 1983 г., изм. ДВ, бр. 101 от 27 декември 1983 г., изм. ДВ, бр. 89 от 18 ноември 1986 г., изм. ДВ, бр. 24 от 27 март 1987 г., изм. ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г., изм. ДВ, бр. 105 от 19 декември 1991 г., изм. ДВ, бр. 59 от 21 юли 1992 г., изм. ДВ, бр. 102 от 21 ноември 1995 г., изм. ДВ, бр. 12 от 9 февруари 1996 г., изм. ДВ, бр. 110 от 30 декември 1996 г., изм. ДВ, бр. 11 от 29 януари 1998 г., доп. ДВ, бр. 15 от 6 февруари 1998 г., изм. ДВ, бр. 59 от 26 май 1998 г., доп. ДВ, бр. 85 от 24 юли 1998 г., изм. ДВ, бр. 89 от 3 август 1998 г., доп. ДВ, бр. 51 от 4 юни 1999 г., изм. ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., доп. ДВ, бр. 114 от 30 декември 1999 г., изм. ДВ, бр. 92 от 10 ноември 2000 г., изм. ДВ, бр. 25 от 8 март 2002 г., изм. ДВ, бр. 61 от 21 юни 2002 г., изм. ДВ, бр. 101 от 29 октомври 2002 г., доп. ДВ, бр. 96 от 29 октомври 2004 г., изм. ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм. ДВ, бр. 79 от 4 октомври 2005 г., изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 33 от 21 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 69 от 25 август 2006 г., изм. ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм. ДВ, бр. 51 от 26 юни 2007 г., изм. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 97 от 23 ноември 2007 г., изм. ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм. ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г., изм. ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм. ДВ, бр. 10 от 1 февруари 2011 г., изм. ДВ, бр. 33 от 26 април 2011 г., изм. ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм. ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм. ДВ, бр. 19 от 6 март 2012 г., доп. ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., изм. ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г.

Медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Наредба № 6 от 5 март 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 23 от 16 март 2007 г., изм. ДВ, бр. 65 от 10 август 2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 66 от 28 август 2012 г.

Медицински стандарт „Кардиология“

Наредба № 2 от 25 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2010 г., изм. ДВ, бр. 67 от 27 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г., изм. ДВ, бр. 79 от 11 октомври 2011 г., изм. ДВ, бр. 103 от 23 декември 2011 г., изм. ДВ, бр. 61 от 10 август 2012 г.

Търговски закон

В сила от 1 юли 1991 г. Отразена деноминацията от 5 юли 1999 г. Обн. ДВ, бр. 48 от 18 юни 1991 г., изм. ДВ, бр. 25 от 27 март 1992 г., изм. ДВ, бр. 61 от 16 юли 1993 г., изм. ДВ, бр. 103 от 7 декември 1993 г., доп. ДВ, бр. 63 от 5 август 1994 г., изм. ДВ, бр. 63 от 14 юли 1995 г., изм. ДВ, бр. 42 от 15 май 1996 г., изм. ДВ, бр. 59 от 12 юли 1996 г., изм. ДВ, бр. 83 от 1 октомври 1996 г., изм. ДВ, бр. 86 от 11 октомври 1996 г., изм. ДВ, бр. 104 от 6 декември 1996 г., изм. ДВ, бр. 58 от 21 юли 1997 г., изм. ДВ, бр. 100 от 31 октомври 1997 г., изм. ДВ, бр. 124 от 23 декември 1997 г., доп. ДВ, бр. 39 от 7 април 1998 г., доп. ДВ, бр. 52 от 8 май 1998 г., изм. ДВ, бр. 70 от 19 юни 1998 г., изм. ДВ, бр. 33 от 9 април 1999 г., доп. ДВ, бр. 42 от 5 май 1999 г., изм. ДВ, бр. 64 от 16 юли 1999 г., изм. ДВ, бр. 81 от 14 септември 1999 г., изм. ДВ, бр. 90 от 15 октомври 1999 г., изм. ДВ, бр. 103 от 30 ноември 1999 г., изм. ДВ, бр. 114 от 30 декември 1999 г., изм. ДВ, бр. 84 от 13 октомври 2000 г., изм. ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., изм. ДВ, бр. 61 от 21 юни 2002 г., доп. ДВ, бр. 96 от 11 октомври 2002 г., изм. ДВ, бр. 19 от 28 февруари 2003 г., изм. ДВ, бр. 31 от 4 април 2003 г., изм. ДВ, бр. 58 от 27 юни 2003 г., изм. ДВ, бр. 31 от 8 април 2005 г., изм. ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм. ДВ, бр. 42 от 17 май 2005 г., изм. ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г., изм. ДВ, бр. 66 от 12 август 2005 г., изм. ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 38 от 9 май 2006 г., изм. ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм. ДВ, бр. 80 от 3 октомври 2006 г., изм. ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 92 от 13 ноември 2007 г., изм. ДВ, бр. 104 от 11 декември 2007 г., изм. ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г., изм. ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм. ДВ, бр. 70 от 8 август 2008 г., изм. ДВ, бр. 100 от 21 ноември 2008 г., изм. ДВ, бр. 108 от 19 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм. ДВ, бр. 23 от 27 март 2009 г., изм. ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм. ДВ, бр. 47 от 23 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм. ДВ, бр. 41 от 1 юни 2010 г., изм. ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 14 от 15 февруари 2011 г., изм. ДВ, бр. 18 от 1 март 2011 г., изм. ДВ, бр. 34 от 29 април 2011 г., изм. ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., изм. ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г.

Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

В сила от 1 януари 2007 г. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм. ДВ, бр. 89 от 6 ноември 2007 г., изм. ДВ, бр. 55 от 17 юни 2008 г., изм. ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2010 г., изм. ДВ, бр. 72 от 14 септември 2010 г., изм. ДВ, бр. 58 от 29 юли 2011 г., попр. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 50 от 3 юли 2012 г.

Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели

Загл. изм. ДВ, бр. 67 от 2011 г. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., изм. ДВ, бр. 34 от 8 май 2009 г., изм. ДВ, бр. 38 от 22 май 2009 г., изм. ДВ, бр. 40 от 29 май 2009 г., изм. ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2010 г., изм. ДВ, бр. 67 от 30 август 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г.

Медицински стандарт „Психиатрия“

Наредба № 24 от 7 юли 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 78 от 7 септември 2004 г., изм. ДВ, бр. 69 от 3 септември 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г., изм. ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г.

Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г., изм. ДВ, бр. 53 от 12 юли 2011 г., изм. ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2012 г.
Реклама