Законодателство

Закон за административните нарушения и наказания

Отразена деноминацията от 5 юли 1999 г. Обн. ДВ, бр. 92 от 28 ноември 1969 г., изм. ДВ, бр. 54 от 11 юли 1978 г., изм. ДВ, бр. 28 от 9 април 1982 г., изм. ДВ, бр. 28 от 8 април 1983 г., изм. ДВ, бр. 101 от 27 декември 1983 г., изм. ДВ, бр. 89 от 18 ноември 1986 г., изм. ДВ, бр. 24 от 27 март 1987 г., изм. ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г., изм. ДВ, бр. 105 от 19 декември 1991 г., изм. ДВ, бр. 59 от 21 юли 1992 г., изм. ДВ, бр. 102 от 21 ноември 1995 г., изм. ДВ, бр. 12 от 9 февруари 1996 г., изм. ДВ, бр. 110 от 30 декември 1996 г., изм. ДВ, бр. 11 от 29 януари 1998 г., доп. ДВ, бр. 15 от 6 февруари 1998 г., изм. ДВ, бр. 59 от 26 май 1998 г., доп. ДВ, бр. 85 от 24 юли 1998 г., изм. ДВ, бр. 89 от 3 август 1998 г., доп. ДВ, бр. 51 от 4 юни 1999 г., изм. ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., доп. ДВ, бр. 114 от 30 декември 1999 г., изм. ДВ, бр. 92 от 10 ноември 2000 г., изм. ДВ, бр. 25 от 8 март 2002 г., изм. ДВ, бр. 61 от 21 юни 2002 г., изм. ДВ, бр. 101 от 29 октомври 2002 г., доп. ДВ, бр. 96 от 29 октомври 2004 г., изм. ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм. ДВ, бр. 79 от 4 октомври 2005 г., изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 33 от 21 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 69 от 25 август 2006 г., изм. ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм. ДВ, бр. 51 от 26 юни 2007 г., изм. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 97 от 23 ноември 2007 г., изм. ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм. ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г., изм. ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм. ДВ, бр. 10 от 1 февруари 2011 г., изм. ДВ, бр. 33 от 26 април 2011 г., изм. ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм. ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм. ДВ, бр. 19 от 6 март 2012 г., доп. ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., изм. ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г.

Коментари